FAFs Venner

 

Referat fra FAFs Venners generalforsamling 3. februar 2014

Afholdt i Lyngehallen. 1. Formanden bd velkommen og foreslog ULRIK WANSCHER som dirigent,--enstem. Valgt!
  Jan Lkken og Freddy P. valgt til stemmetllere.

 2. Formanden lste beretningen op,--- den blev godkendt uden bemrkninger.

 3. Kassereren fremlagde regnskabet,- der var f kommentarer, men det blev godkendt uden yderligere bemrkninger.

 4. Forslag:- fra Erik Mller vedr. kampafgiftudbetaling. Det blev debatteret,- men ikke vedtaget. ndringsforslag blev ikke vedtaget

 5. Budget fremlagt af Kassereren. Godkendt.
  Kontingent koster stadig gratis for medlemmer af FAF, andre dommerklubber 400.00 og ikke Medlemmer af dommerklub 500.00 kr.

 6. Bestyrelsen genvalgt > Steen Hansen John Rasmussen Henning Petersen og Kern Olesen

 7. Suppleant. Leif Trjgrd genvalgt

 8. Revisorer genvalgt Ulrik Wanscher og Bent Andreasen

 9. Revisor supl. Ole Riise genvalgt.

 10. Eventuelt - optagelse af medlemmer debatteret og -overladt til bestyrelsen !


Kern Olesen

 

Opdateret 10-03-2014
Copyright 2012 - 2022. All Rights Reserved FAFs Venner