FAFs Venner

 

Referat af generalforsamling i
FREDERIKSBORG AMTS FODBOLDDOMMERKLUBS VENNER

afholdt p Danhostel, Nordisk Lejerskole, Hillerd, den 7. februar 2015

 1. Valg af dirigent
  Ulrik Wanscher valgt

  Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt


 2. Formandens beretning
  Inden jeg starter beretningen vil jeg gerne have vi alle rejser os til re for vores 2 kolleger Erik Mller og Leif Larsen der desvrre ikke er blandt os mere re vre deres minde. Tankerne gr til deres nrmeste og familie.

  ret 2014 blev t r hvor vi mistede 2 kolleger. Vi mtte sige farvel til 2 store personligheder. Erik Mller i juni mned. Erik der har ydet en kmpe indsats gennem rerne for os dommere. Der var altid en hjlpende, hnd eller rd fra Erik, nr man stod der og ikke vidste lige hvordan den enkelte situation skulle ordnes. Leif Larsen mtte vi sige farvel til i november. Leif altid parat med en sjov bemrkning og t glimt i jet. Har gennem mange r vret den helt store oplevelse, arbejdsomme og morsomme banko oprber ved det rlige julebankospil i Fredensborg.

  ret 2014 var ogs t goddag til den nye FAF bestyrelse. Der blev afholdt 2 koordinationsmder med FAF her blev der talt meget omkring fremtiden for dommerklubberne og deres eksistens. Jeg personligt har haft konstruktive diskussioner med FAFs formand omkring udekamp pstningen. Her afventer vi en fremadrettet lsning p det. Indtil den lsning er fundet arbejder vi videre som hidtil. Rent konomisk kan FAF pt. ikke f n kr. i tilskud via DBU Sjlland. Med strkt reducerede kontingent priser sges der via Vennerne penge / driftstilskud. Vi i Vennerne kan godt forst FAF ikke har lst til at komme kravlende efter penge. Den ting er vi klar over ikke er morsomt. Derfor m vi nok efterhnden se efter andre lsninger mske fast overfrt tilskud pr. r. n ting er i hvert fald sikkert der skal gres en del salgsarbejde for at dommerklubberne skal eksisterer mange r fremover.

  FAFs Venner har i 2014 givet sttte til FAF p kr. knap 26.000

  Tak og ros til vores 2 kampfordelere ude som inde Marianne og Henning, der afvikler tingene p en god, grundig mde. Det er med til at skabe penge, der fremadrettet skal vre til gavn og glde for FAFs medlemmer. Tallene kommer kassereren ind p og kan ses af regnskabet.

  I r ligner meget sidste r med hensyn til stvner og kampe p ude omrdet. Vi fr stadigvk lidt nye kontakter og lidt falder fra.

  P indeomrdet har vi set en nedgang i de seneste r dog af mindre art. men ellers skal vi nok indstille os p, at nedgangen kommer til at fortstte. Vi har i r ogs fet opgaver i Futsal. Samlet set med indefodbold og Futsals opgaver i r ligner det meget de opgaver vi samlet set havde i indefodbolden i sidste sson. En stor rsag til det er de mange og stadig flere nye kunststofbaner, der bliver etableret rundt omkring i landet og andre klubber prver med futsal. Dermed bliver der ikke tid og lyst til meget indefodbold for U-15 til senior. Vedr. inde stvner er det stort set undret de seneste r.

  Der bliver fortsat gjort lidt salgsarbejde, hvor klubberne ikke kan skaffe dommere til de forskellige stvner bde ude og inde. Der ses i bestyrelsen altid efter alternative lsninger og arrangementer for at kunne tjene penge til Vennernes kasse til gavn for FAFs medlemmer. Byd gerne ind hvis du/I sidder med gode tanker eller ider.

  Afregning af kamphonorar og krsel for udekampe er der blevet styr p efter en lidt svr start. I 2014 har det til gengld fungeret godt og der er sket afregning hver den ca. den 10. i mneden. Kom gerne med jeres input hvis i mener det ikke fungerer godt nok. Jeg vil gerne rose kasseren John Rasmussen for den gode mde med fine lister der bliver tilsendt til dommerne, super godt. Grunden til jeres penge indsttes p jeres konto er, fordi der er efterhnden er en del kampe der bliver aflyst og vi har oplevet flere tilflde, hvor dommerne har haft svrt ved at f deres penge efter kampene. Det bliver dermed Vennernes pligt at opkrve penge og ikke jer dommere. Det mener vi i Vennerne i ikke skal bruge tid p.

  Til slut vil jeg gerne takke Kurt Matzen der gik ind og var oprber til bankospillet 1. december i Fredensborg. Et overskud p kr. ca. 1.700,- Tak for prmier til: Kvickly - Allerd, Stark Hillerd, Handelsbanken Allerd, Stark Frederiksvrk, Time Tax, Bnnelykke Farvehandel Allerd, Henrik Mainz juletrsmanden, Henrik Adamsen og Allerd NYT, samt tak til de af vore dommere der har skaffet gevinster til denne aften.

  En stor tak skal ogs lyde til bestyrelsen for god dialog og samarbejde. Dermed er formandens beretning til debat.

 3. Beretningen blev herefter taget til efterretning.


 4. Fremlggelse af det reviderede regnskab
  Kasserer John Rasmussen fremlagde regnskabet

  John Ibs spurgte til antal dmte kampe, og til dette oplyste kassereren at han for nylig havde lavet en opgrelse og oplyste antallet af kampe, samt en sidebemrkning at den der havde flest kampe var John Ibs

  Herefter godkendt enstemmigt.


 5. Behandling af indkomne forslag
  Henning Petersen stillede forslag om at:

  7, stk. 1.6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for1 r

  ndres til:
  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2r

  og

  9, stk.3. Alle valg glder for 1 r

  ndres til:
  Alle valg glder for 2 r


  Begrundelse:
  Det er ikke hensigtsmssigt at hele bestyrelsen er p valg hvert r og eventuelt helt udskiftes, der br hele tiden vre nogle fra den gamle bestyrelse der bliver siddende og som kender gangen i foreningen.

  Forslaget godkendt enstemmigt.


 6. Faststtelse af kontingent og budget
  Kontingent:
  Medlemmer af Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub                                    kr.     0,00
  Medlemmer af andre dommerklubber, der vil vre medlem af FAFs Venner      kr. 400,00
  Medlemmer der ikke er medlem af en dommerklub                                             kr. 500,00

  Kontingent og budget blev godkendt enstemmigt.


 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 r
  Alle i den bestende bestyrelse var villige til genvalg - ingen modkandidater og alle blev genvalgt.

  Steen Hansen             valgt for 1 r
  Henning Petersen       valgt for 1 r (efter lodtrkning)
  John Rasmussen        valgt for 2 r
  Kern Olesen                valgt for 2 r


 8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 r
  Her var ingen forslag men Leif Trjgaard Madsen, Allerd var villig til at stille op igen og blev valgt uden modkandidat

   

 9. Valg af 2 revisorer for 1 r
  Bestyrelsen foreslog genvalg af Ulrik Wanscher og Bent Andreassen (havde selv bedt om det), som blev valgt uden modkandidater.

   

 10. Valg af revisorsuppleant for 1 r
  Ole Riise genvalgt uden modkandidat

   

 11. Eventuelt
  Der blev udbragt et stille trefoldigt leve for vennerne. (John Ibss forslag for at de medbragte kvinder ikke skulle opdage at GF var slut).

   

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og meddelte at generalforsamlingen var slut.

 

           sign.                                                                    sign.
Henning Petersen                                                 Ulrik Wanscher

 

Opdateret 11-02-2015
Copyright 2012 - 2022. All Rights Reserved FAFs Venner