FAFs Venner

INDKALDELSE TIL ORDINR GENERALFORSAMLING
i
FREDERIKSBORG AMTS FODBOLDDOMMERKLUBS VENNER

I henhold til Frederiksborg Amts Fodbolddommerklubs Venners vedtgters 6 indkalder bestyrelsen hermed til ordinr generalforsamling 2018.

Generalforsamlingen afholdes i Lynge Hallen, Idrtsvej 14, 3540 LYNGE

TIRSDAG, DEN 6. FEBRUAR 2018 KL. 1800

Dagsordenen er flgende:

 1.   Valg af dirigent.
 2.   Formandens beretning om Vennernes stilling.
 3.   Fremlggelse og godkendelse af det reviderede rsregnskab.
 4.   Behandling af indkomne forslag.
 5.   Faststtelse af kontingent og budget for indevrende r.
 6.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 r.
     P valg er:
  •     Henning Petersen
  •     Ole Andersen
 7.   Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 r.
     P valg er:
  •     Leif Trigaard Madsen
 8.   Valg af 2 revisorer for 1 r.
     P valg er:
  •     Ulrik Wanscher
  •     Bent Andreasen
 9.   Valg af revisorsuppleant for 1 r.
     P valg er:
  •     Ole Riise
 10.   Eventuelt.

Forslag, der nskes behandlet p generalforsamlingen skal vre formanden Henning Petersen i hnde senest onsdag, den 31. januar 2018.

Der vil blive afholdt spisning efter generalforsamlingen kl.1915.

Tilmelding til spisning bedes foretaget til: Henning Petersen senest den 1. februar 2018 p mail: hbp@post9.tele.dk

P bestyrelsens vegne
Henning Petersen

Lagt p den 05.01.2018 • Nedtages den 07.02.2018


Opdateret 05-01-2018
Copyright 2012 - 2022. All Rights Reserved FAFs Venner