FAFs Venner

Frederiksborg Amts Fodbolddommerklubs Venners privatlivspolitik


Versionsdato: 1. juli 2018

Frederiksborg Amts Fodbolddommerklubs Venners dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortller dig, hvordan vi hndterer dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig databehandling.

Gennemgende for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til kontingentopkrvning, pstning af kampe, afregning af udfrte opgaver; orientering via mails og ud fra berettigede (legitime) interesser.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og ndvendige til opfyldelse af de nvnte forml, og vi sletter dine oplysninger, nr de ikke lngere er ndvendige.

Frederiksborg Amts Fodbolddommerklubs Venners dataansvarlig

Frederiksborg Amts Fodbolddommerklubs Venner (FAF's Venner) er dataansvarlig. Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Dataansvarlig:
John Rasmussen
Fasanvnget 478
2980 Kokkedal
Telefon: 51 92 63 97
E-mail: jra@time.dk
Hjemmeside: www.faf-venner.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler flgende personoplysninger (registrerings- og kontaktoplysninger):

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer og/eller mobilnummer
 • E-mailadresse
 • Fdselsdato
 • Dommernummer
 • Indmeldelsesdato
 • Eksamensdato
 • Bankkontonummer

Indsamling af oplysninger

Vi anvender alene oplysninger, vi modtager fra dig og Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub.

FAF's Venners forml med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte forml, nr vi har en lovlig grund.

Vennernes berettigede (legitime) interesser er lovlig grund til at databehandle dine oplysninger.

Vennernes forml med behandling af medlemsoplysninger er: Medlemshndtering, herunder kontingentopkrvning, pstning af kampe, afregning af udfrte opgaver og orientering via mails.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger p baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende vre motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Hndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtgterne m.v., herunder i forhold til
  generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrvning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i Vennerne, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i
  Vennerne
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger
  i en periode p 1 r efter din udmeldelse af Vennerne.
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for brn og unge under 18 r behandles oplysninger
  om forldrene

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig p et andet lovligt grundlag end samtykke. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trkke det tilbage ved at give os besked om det.

Nr vi indhenter personoplysninger om brn og unge, foretager vi en vurdering af om barnet selv er i stand til at afgive de pgldende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forlder. Vores udgangspunkt er 15 r, som ogs er aldersgrnsen for at erhverve sig et dommerkort.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsforml og opbevaringsperioder. Vi vil opbevare dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 r efter din udmeldelse af Vennerne.

Dine rettigheder

Du har en rkke srlige rettigheder efter persondataforordningen, nr vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrnsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gre brug af dine rettigheder, herunder gre indsigelse mod vores behandling ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du ovenfor.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at f rettet eller slettet dine personoplysninger, undersger vi om betingelserne er opfyldt og gennemfrer i s fald ndringer eller sletning s hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ndringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ndringer vil datoen verst (p siden) i privatlivspolitikken blive ndret. Den til enhver tid gldende privatlivspolitik vil vre tilgngelig p vores hjemmeside. Ved vsentlige ndringer vil du modtage meddelelse herom.

Lagt p den 06.07.2018

 

Opdateret 06-07-2018
Copyright 2012 - 2022. All Rights Reserved FAFs Venner